Χρήσιμες Πληροφορίες

για την Ιερά Μονή Βαρσών

* Ἡ Ἱερά Μονή ἀπέχει ὁδικῶς ἀπό τὴν Τρίπολη 12 χιλιόμετρα καὶ ἡ πρόσβαση μέχρι τὶς πύλες τοῦ μοναστηριοῦ καθίσταται εὔκολη μέσω τοῦ ἀσφαλτοστρωμένου δρόμου. Ἄν κάποιος προσκυνητὴς ταξιδεύει μέσω τῆς Ἐθνικῆς Ὀδοῦ, θὰ πρέπει νὰ στρίψει δεξιά στὴν πρώτη ἔξοδο γιὰ Τρίπολη καὶ ἀμέσως ἀριστερά γιὰ νὰ κατευθυνθεῖ στὸν παλαιό δρόμο Τρίπολης – Ἄργους. Σὲ τρία χιλιόμετρα περίπου θὰ στρίψει ἀριστερά γιὰ τὸ χωριό Νεοχώρι Μαντινείας· στὴν πλατεία τοῦ χωριοῦ θὰ στρίψει δεξιά μὲ κατεύθυνση πρός τὸ βουνό. Ὁ συνολικός χρόνος ἀπό τὴν Ἐθνική Ὀδό γιὰ τὴν Ἱερά Μονή εἶναι δεκαπέντε λεπτά.

* Ἡ Ἱερά Μονή ἔχει ἀνοιχτές τὶς πύλες της κάθε ἡμέρα ἀπό ὧρες α. 5:30 π.μ. – 12 μεσημβρινή καὶ 4:00 μ.μ. – 7:30 μ.μ. (31 Αὐγούστου – τελευταῖο Σάββατο τοῦ Ὀκτωβρίου).
β. 5:30 π.μ. – 12 μεσημβρινή καὶ 4:00 μ.μ. – 7:00 μ.μ. (Τελευταία Κυριακή τοῦ Ὀκτωβρίου – Σάββατο τῆς Ἀπόκρεω).
γ. 5:30 π.μ. – 12 μεσημβρινή καὶ 4:00 μ.μ. – 7:30 μ.μ. (Κυριακή τῆς Τυρινῆς – Μέγα Σάββατο)
δ. 5:30 π.μ. – 12 μεσημβρινή καὶ 4:00 μ.μ. – 8:00 μ.μ. (Κυριακή τοῦ Πάσχα – 30 Αὐγούστου),

ἐνῶ παραμένουν κλειστές κάθε ἡμέρα ἀπό ὧρες 12 μεσημβρινή – 4:00 μ.μ.

* Τὸ Σάββατο ἡ πρωινή Ἀκολουθία (Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία) διαρκεῖ ἀπό τὶς 5:30-8:15 ἤ 8:30 π.μ.

* Τὶς Κυριακές, ἐκτός τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ πρωινή Ἀκολουθία (Μεσονυκτικό, Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία) διαρκεῖ ἀπό τὶς 5:45-9:30 π.μ.

* Ἡ Ἱερά Μονή πανηγυρίζει:
α. Τὴν 6η Δεκεμβρίου στὴν μνήμη τοῦ παναγίου Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ.
β. Τὴν 9η Μαΐου στὴν ἀνακομιδή καὶ μετακομιδἠ τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ παναγίου Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ καὶ τὴν ἄφιξή τους στὴν Πελοπόννησο.
γ. Τὴν 14η Ἂπριλίου στὴν μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου νεομάρτυρος Δημητρίου τοῦ ἐν Τριπόλει μαρτυρήσαντος.
δ. Τὴν Πέμπτη τῆς ΣΤ΄ Ἑβδομάδος ἀπό τοῦ Πάσχα στὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
ε. Τὴν 15η Ἰουλίου στὴν μνήμη τοῦ ἁγίου παιδομάρτυρος Κηρύκου καὶ τῆς μητρός αὐτοῦ Ἰουλίττης.
στ. Τὴν 26η Ἰουλίου στὴν μνήμη τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Παρασκευῆς.
ζ. Τὴν 27η Αὐγούστου στὴν μνήμη τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου.

 

* Ἡ διεύθυνση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς εἶναι:

Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν
Τ.Θ. 66 Τ.Κ. 22100 Τρίπολη.
Ἡ τηλεφωνική ἐπικοινωνία ἐπιτυγχάνεται, μὲ τὸν ἀριθμό 2710 411778, τὸ ὁποῖο εἶναι καὶ τηλεομοιότυπο, στὶς ὧρες ποὺ εἶναι ἀνοιχτές οἱ πύλες τοῦ μοναστηριοῦ.