Ηχητικά αποσπάσματα

Δόξα…Ιεραρχών την καλονήν… (Π.Φιλανθίδου) Ήχος πλ.Β’

Δόξα…Σαλπίσωμεν εν σάλπιγγι… (Φιλανθίδου) Ήχος πλ.Α’

Καμπάνες